Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-28 10:50:25  Bogumiła Kurzydło

Utworzono artykuł 227350 o nazwie 'Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste227350
user_idpuste1324746
resource_idpuste1362
namepusteUtworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
category_idpuste39945
language_idpuste1
shortpusteszkoła doktorska
fullpuste

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

 

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

 

Zarządzenie Dyrektora IB PAN o utworzeniu szkoły doktorskiej CZYTAJ DALEJ ...

publishfrompuste2019-05-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteutworzenie-szkoly-doktorskiej-nauk-przyrodniczych-i-rolniczych
2019-05-28 10:52:45  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong><strong style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">.</strong><span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zarządzenie Dyrektora IB PAN o utworzeniu szkoły doktorskiej <em>CZYTAJ DALEJ ...</em></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> 8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

 

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

 

Zarządzenie Dyrektora IB PAN o utworzeniu szkoły doktorskiej CZYTAJ DALEJ ...

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

 

 

2019-05-28 10:54:11  Bogumiła Kurzydło

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2019-05-28 00:00:00' na '2019-05-22 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2019-05-28 00:00:002019-05-22 00:00:00
2019-05-31 13:22:44  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> 8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> 8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</p> <p style="text-align: justify;"> ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</p> <hr /> <p> Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></p> <p> <a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></p> <p> Załączniki:</p> <ul> <li> Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</li> </ul> <p> <a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <b>Załączniki:</b></p> <ul> <li> Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</li> </ul> <p> Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</p> <p> Załączniki:</p> <ul> <li> Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych<br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

 

 

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 


Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

   
2019-05-31 13:27:46  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> 8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</p> <p style="text-align: justify;"> ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</p> <hr /> <p> Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></p> <p> <a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></p> <p> Załączniki:</p> <ul> <li> Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</li> </ul> <p> <a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <b>Załączniki:</b></p> <ul> <li> Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</li> </ul> <p> Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</p> <p> Załączniki:</p> <ul> <li> Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych<br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> ' na '<h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</span></h3> <hr /> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></h3> <h3> <span style="font-size:0.95em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></h3> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Załączniki:</span></h3> <ul> <li> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></h3> </li> </ul> <h3> <span style="font-size:0.95em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></h3> <h3 style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:0.95em;"><b>Załączniki:</b></span></h3> <ul> <li> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></h3> </li> </ul> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></h3> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Załączniki:</span></h3> <ul> <li> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span><br /> &nbsp;</h3> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 


Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

   

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 


Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
   

2019-05-31 13:30:12  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</span></h3> <hr /> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></h3> <h3> <span style="font-size:0.95em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></h3> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Załączniki:</span></h3> <ul> <li> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></h3> </li> </ul> <h3> <span style="font-size:0.95em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></h3> <h3 style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:0.95em;"><b>Załączniki:</b></span></h3> <ul> <li> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></h3> </li> </ul> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></h3> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Załączniki:</span></h3> <ul> <li> <h3> <span style="font-size:0.95em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span><br /> &nbsp;</h3> </li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</span></p> <hr /> <p> <span style="font-size:1.125em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:1.125em;"><b>Załączniki:</b></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span><br /> &nbsp;</p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 


Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
   

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 


Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
   

2019-05-31 13:31:11  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</span></p> <hr /> <p> <span style="font-size:1.125em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:1.125em;"><b>Załączniki:</b></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span><br /> &nbsp;</p> </li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:1.125em;"><b>Załączniki:</b></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span><br /> &nbsp;</p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 


Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
   

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 

 


 

Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
   

2019-05-31 13:49:43  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:1.125em;"><b>Załączniki:</b></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:1.125em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span><br /> &nbsp;</p> </li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:1.125em;"><b>Załączniki:</b></span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Regulamin_Szko%C5%82y_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Program_kszta%C5%82cenia_i_efekty_uczenia_sie_w_Szkole_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a><br /> &nbsp;</p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 

 


 

Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

 • Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
   

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 

 


 

Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

2019-07-08 09:27:19  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:1.125em;"><b>Załączniki:</b></span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Regulamin_Szko%C5%82y_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Program_kszta%C5%82cenia_i_efekty_uczenia_sie_w_Szkole_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a><br /> &nbsp;</p> </li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytut&oacute;w Naukowych podpisali&nbsp;umowę o utworzeniu i wsp&oacute;lnym prowadzeniu <strong>Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</strong>.&nbsp;Szkoła będzie prowadzona przez&nbsp; 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka G&oacute;rskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt&nbsp; oraz Instytut Zootechniki &ndash; Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorant&oacute;w w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O UTWORZENIU SZKOŁY DOKTORSKIEJ - ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Funcjonowanie&nbsp;<strong style="text-align: justify;">Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><a href="http://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/szkola-doktorska/Uchwala_Rady_Naukowej_Regulamin_Szkoly_doktorskiej.pdf" style="color: rgb(48, 70, 47); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;; font-size: 11px;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</a></span></p> <p style="font-size: 10px; margin: 1.2em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, &quot;Sans Serif&quot;;"> <span style="font-size:1.125em;"><b>Załączniki:</b></span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Regulamin_Szko%C5%82y_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Regulamin Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efekt&oacute;w uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załączniki:</span></p> <ul> <li> <p> <a href="https://www.botany.pl/images/szko%C5%82a_doktorska/Program_kszta%C5%82cenia_i_efekty_uczenia_sie_w_Szkole_doktorskiej.pdf" target="_blank"><span style="font-size:1.125em;">Program kształcenia i efekty uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych</span></a><br /> &nbsp;</p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O 

 


 

Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IB PAN O UTWORZENIU SZKOŁY DOKTORSKIEJ - ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ

 


 

Funcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych regulowane jest przez nastepujące uchwały:

Uchwała Rady Naukowej IB PAN w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

Uchwała Rady Naukowej w sprawie Regulaminu Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

Uchwała Rady Naukowej w sprawie programu kształcenia i efektów uczenia się w Szkole doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Załączniki:

2019-07-08 09:27:19  Bogumiła Kurzydło

Załączono plik 567764

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2262868
user_idpuste1324746
fobject_idpuste567764
resource_idpuste1362
modelpusteArticle
foreign_idpuste227350
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-08 09:27:19  Bogumiła Kurzydło

Załączono plik 570668

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2262869
user_idpuste1324746
fobject_idpuste570668
resource_idpuste1362
modelpusteArticle
foreign_idpuste227350
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-08 09:27:19  Bogumiła Kurzydło

Załączono plik 570669

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2262870
user_idpuste1324746
fobject_idpuste570669
resource_idpuste1362
modelpusteArticle
foreign_idpuste227350
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-08 09:27:19  Bogumiła Kurzydło

Załączono plik 570671

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2262871
user_idpuste1324746
fobject_idpuste570671
resource_idpuste1362
modelpusteArticle
foreign_idpuste227350
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się